"Доставка на кухненско оборудване за център за социални услуги в с.Нова Камена"Идентификационен номер: 45
Обществена поръчка с предмет:"Доставка на кухненско оборудване за център за социални услуги в с.Нова Камена"

-Договор №22/21.01.2015 г. с "АБ ТЕРМ" ООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 17.04.2015г. в 10:45 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 17.04.2015г. в 10:45 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 17.04.2015г. в 10:50 )