"Изграждане на център за социални услуги в с.Нова Камена"Идентификационен номер: 43
Обществена поръчка с предмет:"Изграждане на център за социални услуги в с.Нова Камена"

-Договор №187/10.11.2014 г. с "ДЪГА АПОСТОЛ" ЕООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 17.06.2015г. в 10:25 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 17.06.2015г. в 10:26 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 17.06.2015г. в 10:30 )