"Основен ремонт на горивни инсталации за две общински сгради в Община Тервел"Идентификационен номер: 42
Обществена поръчка с предмет:"Основен ремонт на горивни инсталации за две общински сгради в Община Тервел"

-Договор №165/18.09.2014 г. с “ТАСИ“ ООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )