„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Тервел през експлоатационния сезон 2014/2015 г.”Идентификационен номер: 40
Обществена поръчка с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Тервел през експлоатационния сезон 2014/2015 г.”

-Договор №137/15.08.2014 г. с "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 20.03.2015г. в 15:50 )

(Изтегли)

( публикувано на 15.05.2015г. в 13:53 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 15.05.2015г. в 13:53 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 04.06.2015г. в 10:39 )