„Доставка на горива за автомобилите на община Тервел, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Тервел"Идентификационен номер: 39
Обществена поръчка с предмет:„Доставка на горива за автомобилите на община Тервел, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Тервел, по следните обособени позиции: 1.1. бензин А-95 Н;1.2. бензин А-96; 1.3. дизелово гориво; 1.4.Газ пропан бутан"

-Договор №174/14.10.2014 г. с "Петрол" АД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 20.02.2015г. в 16:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 20.03.2015г. в 13:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 15.05.2015г. в 13:52 )

(Изтегли)

( публикувано на 16.06.2015г. в 14:14 )

(Изтегли)

( публикувано на 09.07.2015г. в 14:35 )

(Изтегли)

( публикувано на 11.08.2015г. в 15:07 )

(Изтегли)

( публикувано на 12.09.2015г. в 10:06 )

(Изтегли)

( публикувано на 13.10.2015г. в 15:35 )

(Изтегли)

( публикувано на 12.11.2015г. в 10:05 )

(Изтегли)

( публикувано на 08.12.2015г. в 16:15 )

(Изтегли)

( публикувано на 13.01.2016г. в 11:15 )

(Изтегли)

( публикувано на 13.01.2016г. в 11:15 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 13.01.2016г. в 11:15 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 06.01.2016г. в 10:00 )