Извършване на специализиран превоз на ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2014/2015 г.Идентификационен номер: 38
Обществена поръчка с предмет:Извършване на специализиран превоз на ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2014/2015 г. в две основни направления, както следва: 1.1.гр.Тервел - с. Балик -гр.Тервел; 1.2. гр.Тервел - с.Градница - гр.Тервел"

-Договор №146/05.09.2014 г. с "НЕМО ТРАНС" ООД : „Извършване на специализиран превоз на деца, ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2014/2015 г. в едно основно направление, както следва: 1.1.гр.Тервел - с. Балик -гр.Тервел“.

-Договор №147/05.09.2014 г. с "ГИФ" ООД : „Извършване на специализиран превоз на деца,ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2014/2015 г. в едно основно направление, както следва: 1.2. гр.Тервел - с.Градница - гр.Тервел".
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 18.03.2015г. в 17:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 17.04.2015г. в 11:05 )

(Изтегли)

( публикувано на 15.05.2015г. в 13:50 )

(Изтегли)

( публикувано на 16.06.2015г. в 14:15 )

(Изтегли)

( публикувано на 15.07.2015г. в 15:27 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 15.07.2015г. в 15:27 )

(Изтегли)

( публикувано на 15.07.2015г. в 15:27 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 17.07.2015г. в 11:35 )