“Строителен надзор за нискобюджетни обекти на Община Тервел за строителен сезон 2014“Идентификационен номер: 37
Обществена поръчка с предмет:“Строителен надзор за нискобюджетни обекти на Община Тервел за строителен сезон 2014“

-Договор №140/21.08.2014 г. с "ЕСМ" ЕООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 3.9.2015г. в 13:10 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 3.9.2015г. в 13:25 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 3.9.2015г. в 13:28 )