Реконструкция на тротоари в гр.ТервелИдентификационен номер: 34
Обществена поръчка с предмет:"Реконструкция на тротоари в гр.Тервел, в т.ч. 1 .Реконструкция на тротоар от ОТ 98 до ОТ 113 на ул."Климент Охридски" отдясно 2.Реконструкция на тротоари от ОТ 116 до ОТ 117 по ул."Христо Ботев"-отдясно; 3.Реконструкция на тротоар в УПИ I, кв.105 по плана на гр.Тервел, от ОТ 117 до ОТ 120; 4.Реконструкция на тротоари по ул."Никола Вапцаров" - отляво - от ОТ 113 до ОТ 114 и от ОТ 115 до ОТ 116"

-Договор №143/03.09.2014 г. е "ЗСК-Девня" АД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 1.04.2015г. в 14:35 )

(Изтегли)

( публикувано на 17.04.2015г. в 10:30 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 17.04.2015г. в 10:30 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 17.04.2015г. в 10:30 )