“Строителни работи за ремонт на кметство в с.Кочмар”Идентификационен номер: 33
Обществена поръчка с предмет:““Строителни работи за ремонт на кметство в с.Кочмар”

-Договор №134/13.08.2014 г. с “ИСА“ ООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )