„Ремонт на елементи от интериора на ЦДГ 2 в гр. Тервел”Идентификационен номер: 31
Обществена поръчка с предмет:„Ремонт на елементи от интериора на ЦДГ 2 в гр. Тервел”

-Договор №136/15.08.2014 г. с "ЕСЖИ ТРУП" ЕООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )