“Основен ремонт на участъци от общинската пътна мрежа на територията на Община Тервел"Идентификационен номер: 30
Обществена поръчка с предмет:“Основен ремонт на участъци от общинската пътна мрежа на територията на Община Тервел"

-Договор №124/29.07.2014 г. c "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )