„Ремонт на покривни конструкции на читалищни сгради в с.Коларци с.Балик и с.Градница”Идентификационен номер: 26
Обществена поръчка с предмет:„Ремонт на покривни конструкции на читалищни сгради в с.Коларци с.Балик и с.Градница”

-Договор №112/30.06.2014 г. с “ИСА“ ООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )