"Строителен надзор за рехабилитация на пътна и водоснабдителна мрежа в Община Тервел”Идентификационен номер: 25
Обществена поръчка с предмет:Строителен надзор за рехабилитация на пътна и водоснабдителна мрежа в Община Тервел”

-Договор №113/30.06.2014 г. с "Кима Консулт" ЕООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 13.10.2015г. в 15:32 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора
(Изтегли)

( публикувано на 05.11.2015г. в 13:10 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 13.10.2015г. в 15:33 )