„Рехабилитация на градската среда в населени места в Община Тервел”Идентификационен номер: 24
Обществена поръчка с предмет:“„Рехабилитация на градската среда в населени места в Община Тервел” с подобекти, както следва: 1. Улица “Цар Симеон Велики“ в гр.Тервел; 2. Улица „Струма“ в гр.Тервел; 3. Улица “Арда“в гр.Тервел; 4. Улица “Янтра“ в гр.Тервел; 5. Улица „Г.Кроснев“ в гр.Тервел; 6. Улица „Камчия“в гр.Тервел; 7. Улица „Княз Борис Първи“ в гр.Тервел; 8. Улица “Марица“ в гр.Тервел; 9. Улица „Ропотамо“в гр.Тервел; 10. Улица „Вит“ в гр.Тервел“

-Договор №128/05.08.2014 г. с “Пътища и мостове“ ЕООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )