“Строителни работи за амбулатории на лични лекари в болнична сграда в гр.Тервел”Идентификационен номер: 23
Обществена поръчка с предмет:“Строителни работи за амбулатории на лични лекари в болнична сграда в гр.Тервел”

-Договор №77/23.05.2014 г. с “ИСА“ ООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )