“ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ В С.НОВА КАМЕНА“Идентификационен номер: 21
Обществена поръчка с предмет:“ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ В С.НОВА КАМЕНА“

-Договор №49/10.04.2014 г. с “ИСА“ ООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )