Рехабилитация на улици 10-та и 13-та в с. Зърнево,община ТервелИдентификационен номер: 20
Обществена поръчка с предмет:„Рехабилитация на улици 10-та и 13-та в с. Зърнево,община Тервел"

-Договор №99/23.06.2014 г. с "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 30.04.2015г. в 14:02 )