“Рехабилитация на общински пътища и водопроводен клон, изграждане и основен ремонт на читалищни сгради”Идентификационен номер: 2
Обществена поръчка с предмет:“Рехабилитация на общински пътища и водопроводен клон, изграждане и основен ремонт на читалищни сгради”, с три обособени позиции, както следва: Обособена позиция ( ОП) 1 :“Рехабилитация на общински пътища“, Обособена позиция (ОП) 2: “Изграждане и основен ремонт на читалищни сгради“, Обособена позиция (ОП) 3: "Рехабилитация на водопроводен клон“

- ОП2 Договор № 83/13.07.2012 г, с "ЖСП СТИЛ" ООД
- ОПЗ Договор № 73/15.06.2012 г, с "Хидрострой" АД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )