„РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГРАД ТЕРВЕЛ”Идентификационен номер: 18
Обществена поръчка с предмет:„РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГРАД ТЕРВЕЛ”

-Договор №194/28.11.2014 г. с ДЗЗД"СКИТИЯ"
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 06.10.2016г. в 13:30 )

(Изтегли)

( публикувано на 12.10.2016г. в 13:50 )

(Изтегли)

( публикувано на 22.12.2016г. в 15:50 )

(Изтегли)

( публикувано на 10.01.2017г. в 14:07 )

(Изтегли)

( публикувано на 19.09.2017г. в 15:34 )

(Изтегли)

( публикувано на 22.11.2017г. в 13:45 )

(Изтегли)

( публикувано на 06.12.2017г. в 13:58 )

(Изтегли)

( публикувано на 12.01.2018г. в 15:02 )

(Изтегли)

( публикувано на 18.06.2018г. в 10:39 )

(Изтегли)

( публикувано на 31.07.2018г. в 15:38 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 05.04.2019г. в 17:35 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 00.00.2015г. в 12:00 )