“Доставка на дизелово гориво за отопление на звената на бюджетна издръжка към Община Тервел за срок от една година“Идентификационен номер: 15
Обществена поръчка с предмет:“Доставка на дизелово гориво за отопление на звената на бюджетна издръжка към Община Тервел за срок от една година“

-Договор №779/16.10.2013 г. c “ КРИСОЙЛ-67“ ЕООД

-Договор №780/16.10.2013 г. c "ПЕТРОЛ ВАРНА" ЕООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )