“Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на Строително-монтажни работи на претоварна станция за ТБО Тервел“Идентификационен номер: 13
Обществена поръчка с предмет:“Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на Строително-монтажни работи на претоварна станция за ТБО Тервел“

-Договор №166/16.10.2013 г. с “УЕЙСТ ПРОДЖЕКТ“ ДЗЗД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 06.01.2016г. в 10:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 06.01.2016г. в 10:00 )