Данни за кореспонденцияДанни за кореспонденция с Община Тервел във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:

Пощенски адрес:

9450 гр. Тервел
ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 8
Община Тервел


Факс: 05751/23-91
Eлектронна поща: tervel2000@yahoo.com
Официална страница на Община Тервел в интернет: www.tervel.bg
Интернет адрес на Профил на купувача: www.tervel.bg/profil