Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 52

Обществена поръчка с предмет:„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА БЛОК 1 – ОБЩИНСКИ В ГР.ТЕРВЕЛ“Документи за изтегляне:

ime