Проект за изграждане на ПСО град Тервел - Сключени договори


Договор с изпълнител Предмет на договора № /дата на договора Стойност на договора с изпълнител
1 Тервел ТБО 2013 ДЗЗД Строителство 118 /09.07.2013 2 393 036,70 лв.
2 Трафик Холдинг ЕООД Строителен надзор 115 /08.07.2013 60 386,04 лв.
3 Болшевик ООД Доставка на машини 28 /17.02.2014 30 582,00 лв.
4 Екоджен ЕООД Доставка на машини 125 /30.07.2014 300 000,00 лв.
5 Уейст Проджект ДЗЗД Авторски надзор 166 / 16.10.2013 13 290,00 лв.