Инструкция за деловодната дейност в Община Тервел - утвърдена на 12.11.2018 г. със Заповед на Кмета на Община Тервел
Инструкция за деловодната дейност в Община Тервел - утвърдена на 12.11.2018 г. със Заповед на Кмета на Община Тервел