ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ - КОВИД 19
От 27 май , до 10 юни ,ползватели на общински търговски обекти, на свободни общински терени, на тротоарно право и данъчно задължени лица, облагани с патентен данък, могат да подават заявления по образец до Кмета на общината за ползване на финансови облекчения по мярка на Община Тервел за преодоляване на последиците от ограниченията в свободната търговия в следствие на епидемията от COVID-19.

  • Заповед 281/26.06.2020г. - Заповед на кмета на Община Тервел за определяне на процедура по освобождаване от заплащане на дължимите наеми, такси и патентен данък за целия срок на обявеното извънредно положение на всички търговци


  • Приложение 1 - Заявление за кандидатстване за освобождаване от заплащане на дължими наеми на общински обекти съгласно Решение № 4-49 от 30.04.2020 г. на ОбС Тервел


  • Приложение 2 - липса или наличие на задължения към Община Тервел


  • Решение 328/18.06.2020г. - за освобождаване от заплащане на дължимите наеми, такси и патентен данък за целия срок на обявеното извънредно положение от търговци - наематели на общински обекти на територията на Община Тервел, чиято търговска дейност е преустановена за времето на извънредното положение