ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!


ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Ви уведомява, че от 01.09.2023 година ОБЩИНА ТЕРВЕЛ е с нова обслужваща банка:
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД офис Тервел, клон ДОБРИЧ

- за плащане на местни данъци и такси:
IBAN: BG53BPBI79388462568000
BIC: BPBIBGSF

- набирателна сметка за депозити и гаранции:
IBAN: BG13BPBI79383362568001
BIC: BPBIBGSF

- бюджетна сметка на Община Тервел:
IBAN: BG49BPBI79383162568000
BIC: BPBIBGSF


Справка за банкови сметки и видове плащания


Публикувано на 01 Sep 2023