ДВА НОВИ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

И двата са насочени към подобряване на условията за децата в детските градини в общината.
Първият проект, за който одобрението се получи на 15 март, е за цялостен ремонт на интериора на детска градина „Детелина“ в гр.Тервел . Финансирането е споделено между Проект „Красива България“ и общината. Сградата , в която се помещава Детска градина „Детелина“ е построена преди повече от петдесет години и оттогава се ползва като детска градина. Двуетажна е, със сутерен , с помещения за четири детски групи, които работят с пълния си капацитет от деца. Сградата е с изпълнени чрез финансиране от Община Тервел в предходни години мерки за енергийна ефективност – подменени дограми на всички външни ограждащи елементи, положена топлоизолация по стени. Извършен е основен ремонт на покрива, благоустроено е дворното пространство. Интериорните елементи на сградата не са променяни от нейното построяване до настоящия момент – повече от 50 години. В общите помещения има дървени облицовки , които не съответстват на съвременните противопожарни норми. Подовите настилки в санитарните и общите помещения са от мозайка, с износени покрития. Фаянсовите облицовки са с нарушена цялост и множество частични ремонти. Санитарните арматура и фаянс също са износени. Вътрешните дограми – врати, прегради,прозорци, вратопрозорци - са дървени, десетократно боядисвани и амортизирани. В занималните и спалните помещения подовите настилки са от балатум, който се подменя при износване.Отоплителните тела са защитени с дървени решетки, които са деформирани и се нуждаят от подмяна.Стените и таваните се нуждаят от освежаване.Новият проект предвижда строителни работи за обновяване на всички помещения: демонтиране на дървените врати и прегради и замяната им с такива от PVC;цялостно ремонтиране на умивалните и санитарните възли с настилки от гранитогрес, нова фаянсова облицовка и преоборудване с нови санитарни прибори и мивки, включително арматурата към тях;полагане на настилка от гранитогрес във фоайетата и стълбището, а в останалите помещения – от ламинат;демонтиране на дървената облицовка по стените, изкърпване при необходимост на мазилката и монтиране на цокъл с височина 1.20 м от гипсокартон;подмяна на амортизирани плотове и дървени решетки на отоплителните тела;цялостно полагане на гипсова шпахловка по стени и тавани и боядисване с латекс.
Вторият проект , одобрен също на 15 март, е за доставка на 246 креватчета и дюшечета за детските градини в общината, в които не е извършвана подмяна на такива през предходните години. Новите мебели са предназначени за всички детски градини в селата на общината и за Детска градина „Здравец“ в гр.Тервел. Финансирането е от Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари, чрез Държавен Фонд „Земеделие“.
Предстоят процедури за избор на изпълнители – за строителните дейности в ДГ „Детелина“ и за доставка на креватчетата за по-малките детски градини. Двата проекта следва да бъдат изпълнени до началото на новата учебна година.

Публикувано на 16 Mar 2023