МУЗЕЯТ В ГРАД ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

През 2022 г. музеят в гр. Тервел отново бе организатор и домакин на множество културни и образователни събития с участието на над 650 души от различни възрасти.
Първата мащабна проява бе по случай 8 март- изложбата под надслов „Златно сърце- златни ръце“. В нея участваха на 35 жени, които живеят или са родени в Тервел, както читалищата от територията на общината.
За четвърта поредна година начални учители от ОУ „Ангел Кънчев” гр. Варна предпочетоха да посетят нашата музейна експозиция. През 2022 г. посещението бе на 130 ученика. Екскурзията до Тервел бе организирана от туроператорска фирма.
На деня на Тервел 6 май музеят бе отворен за посетители. За първи път се проведе интерактивната игра „Търсачи на съкровища” с 10 деца от Тервел и гости на града.
Отново през месец май наши гости бяха група 45 човека от „Център за психично здраве д-р П. Станчев” гр. Добрич.
По случай 2 юни музеят бе домакин на проява на КАФК „Йовкови наследници” с ръководител г-жа Росица Стратиева, посветена на Деня на Ботев и загиналите за свободата на България.
На 24 юни тук се проведе тържество на децата от детските гради от селата Орляк и Жегларци, посветено на Еньовден.
На 27 юни ученици от училищата в селата Безмер и Коларци проведоха мероприятие по проект „Подкрепа за успех”. Участници бяха. Участници и гости около 40 човека.
На юли в залата за временни експозиции бе открита изложба на ателието по керамика към ЦПЛР „Малкият принц” с ръководител Цанка Жечкова, с което бе дадено началото и на общинската ваканционна програма „Наше лято“. На същата дата тук бяха наградени участниците в общинския конкурс „Моето любимо лято (в Тервел)“.
На 18 юли бяха отбелязани 185 години от рождението на Васил Левски с проява, организирана от КАФК „Йовкови наследници” с ръководител г-жа Росица Стратиева.
През месеците юли-август музеят бе домакин на образователни занимания в общинска програма „Наше лято”
През месец август ни посети група от 25 човека от ДЦПЛУ с. Средище.
На 20 септември открихме изложба по случай 80 години от рождението на народната певица Калинка Вълчева и 60 години творческа дейност. Изложбата е посетена от ученици, гости и граждани на град Тервел – не по-малко от 150 човека
На 22 септември музеят отново бе отворен за посетители – жители на Тервел и гости (участници) в Добруджанския събор.
На 26 септември тук бе представена книгата на Галя Грозданова-Радева „Старите българи – преселниците в Нова Камена”.
КАФК „Йовкови наследници” с ръководител г-жа Росица Стратиева отбеляза международния ден на учителя през октомври, а на през ноември проведе занятие на тема „Българските занаяти и тяхното отражение в българската литература. Клубът отбеляза 15 години от създаването си отново в конферентната зала в музея.
Последната проява за годината бе на 22 декември- коледно тържество на учениците от първи клас с класен ръководител госпожа Параскева Андреева и възпитател Марияна Денева
През 2023 г. се надяваме да реализираме още много и нови интересни инициативи.

Публикувано на 15 Feb 2023