С ТРИ НОВИ АВТОМОБИЛА СЕ УВЕЛИЧИ АВТОПАРКА НА ДОМАШНИЯ ПАТРОНАЖ В ОБЩИНАТА


Три нови автомобила ще осигурят работата на домашния социален патронаж в град Тервел и звената, които приготвят храна за разнос. Единият от автомобилите е предназначен основно за разнос на храна за детските градини. С него ще се доставя ежедневно храна за малчуганите в ДГ „Детелина“ в гр.Тервел. Храната за тях се приготвя в кухня-майка в Детска градина „Първи юни“ в гр.Тервел. Със същия автомобил ще се доставя храна на децата в детската градина в с.Жегларци и на възрастните от дома за стари хора в с.Полк.Савово. Тези две звена получават своите ястия от кухня-майка в Детска градина „Здравец“ в гр.Тервел.

Вторият автомобил е предназначен за разнос на храна за бенефициентите по проект „Топъл обяд“ в гр.Тервел и селата.Проектът ще стартира в началото на януари 2023 г.

Третият автомобил е предназначен за района , обхващащ селата Орляк и Зърнево. Там функционира център за социални услуги, който обслужва детската градина в с.Зърнево, стола на училището в селото и филиал на домашния социален патронаж.

Автомобилите са доставени след проведени две обществени поръчки от вида „публично състезание“, в които са участвали три фирми. Средствата са осигурени с постановление на Министерски съвет.

Припомняме, че автомобилният парк на всички филиали на домашния социален патронаж ( филиали има в селата Безмер, Коларци и Нова Камена) също разполагат със собствени автомобили, които Община Тервел закупи през последните години чрез проекти за изграждане на тези центрове към МИГ Тервел-Крушари. Домашния социален патронаж в гр.Тервел също разполага и до момента ползва два автомобила, които са закупени с друг проект по ПРСР. Общо автомобилите за патронажа и звената му вече са осем. Автомобилите са бели на цвят и са брандирани по един и същи начин, но всеки автомобил има различен цвят на надписа ,с което се отличава от останалите . Общината , преди два месеца, внесе и проект във Фонд „Социална закрила“, който също е за автомобил , специално за проект „Топъл обяд“- за да не се налага съвместяване на транспорт и да се доставя навреме и с подходяща температура и храната за останалите потребители на патронажа в гр.Тервел ( 180 души).

Публикувано на 21 Dec 2022