ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Данните от преброяването през есента на 2021 г. за населените места в Община Тервел се различават от данните за население, което има регистрация по настоящ адрес в съъответното населено място по същото време на годината. Като цяло, преброилите се граждани са по-малко от тези, които имат регистрация по настоящ адрес, като намалението е с 28,79 %. Най-голяма е разликата в намаление за град Тервел и за село Орляк. Според данните на ГРАО , най-голямото село в общината в Орляк, а според данните от преброяването – това е село Зърнево. Обяснение за разликата , в най-голяма степен , може да бъдат миграционните процеси, т.е. в периода на преброяването голям брой жители на общината не са били в населените места и са преброени в такива, в които живеят и работят – големи градове в страната или в чужбина.

За няколко от селата тенденцията е с обратен знак , т.е. в тях са се преброили повече хора, отколкото са регистрираните там по настоящ адрес. Такива села са Кочмар, Нова Камена, Проф.Златарски и Мали извор. Макар и малобройни като цяло,тези села очертават друга вероятна тенденция –хора, които имат адреси в други населени места , ползват и обитават трайно имотите си в тези села.


Публикувано на 16 Dec 2022