КАКВИ ПРОЕКТИ ПОДГОТВЯ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ В МОМЕНТА

Проектите са няколко и са с различна насоченост. До 23 декември общината ще подаде проект за рехабилитация на участъци от водопроводна мрежа в селата Орляк и Безмер. Проектът е по остатъчен прием на Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Двете села са единствените, за които са регистрирани отклонения от качеството на питейната вода през последните години, което ги прави единствени възможни за включване в проекта. Втори проект по ПРСР , който се подготвя, включва поставяне на фотоволтаични панели с мощност 170 киловата на покрива на Общинска администрация в гр.Тервел.Крайният срок за внасяне на проекта е през м.февруари 2023 г.
Кметският екип ще предложи на общинските съветници да гласуват за проект, за който има възможност за кандидатстване през февруари 2023 г. – по Програма „Красива България“. Проектът е за обновяване на интериора на най-голямата и същевременно най-стара детска градина в Община Тервел – ДГ „Детелина“ в гр.Тервел. Целта е да се обновят настилките и облицовките на всички помещения в детското заведение, като се вложат съвременни материали , които да заменят старите мозайки , балатуми и дървени облицовки, неотговарящи на противопожарните изисквания.Цели се и създаване по-дружелюбна за децата среда – с много цветове и декоративни елементи.
Трети проект е по Плана за възстановяване и устойчивост и е за реформиране на материалната база на дома за стари хора. Към всички общински домове за стари хора в страната (82 на брой) са поставени нови изисквания, относно вида и броя на помещенията, с които трябва да разполагат. Общо 72 са общините , които имат по един или повече домове за стари хора, сред които е и нашата община. Чрез подготвяния проект общината ще изгради допълнително крило на дома и ще внедри още мерки за енергийна ефективност, с което ще се подобрят условията за домуващите и ще се постигне икономия на средства за отопление. Към момента в дома, всъщност още от построяването му през 2010 г., функционира соларна инсталация за топла вода. Капацитетът на дома, съгласно изискванията на програмата, няма да бъде променен и ще остане 25 души.
Освен одобрения и стартиращ през м.януари проект „Топъл обяд“, общината подготвя още три проекта в социалната сфера, като и трите са по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Първият проект, със срок за кандидатстване 16.01.2022 г. е по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 -„Укрепване на общинския капацитет“ и цели в основни линии да бъде създадено работно място и осигурено обучение за лице, което да остане да работи в сферата на социалните услуги в Община Тервел. Вторият проект , който трябва да бъде подаден до края на м.януари 2023 г. е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“. С него се цели да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.Трети проект, който следва да бъде подаден до 20 януари е за патронажна грижа за бебета и малки деца.

Публикувано на 16 Dec 2022