АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ“


    Двеста души в Община Тервел, които се нуждаят от подкрепа в ежедневието – хора, които живеят в крайна бедност, с различни тежки заболявания, ограничаващи възможностите им за самоиздръжка, възрастни и самотно живеещи, ще получават всеки ден порцион от супа, ястие и хляб, а поне веднъж седмично и десерт, приготвени в кухненския блок на домашния социален патронаж в Тервел. Стойността на един храноден , съгласно правилата на програмата е до 3,20 лв. с ДДС. Услугата стартира в началото на м.януари 2023 г.

    За получавне на храна и реализиране на съпътстващи мерки (консултиране за ползване на различни социални услуги , предоставяне на информация за здравословен начин на живот и хранене и др.) по проекта са подадени общо над 500 заявления. Одобрени като правоимащи по критерии на Агенцията за социално подпомагане са 352 души от гр.Тервел и селата Божан, Безмер, Жегларци, Кочмар, Нова Камена, Орляк, Кладенци, Попгруево, Балик, Градница, Зърнево, Честименско , Главанци. Съгласно методика за оценка, одобрена от Общината , от 352 –мата правоимащи са определени 200 души за ползване на услугата „Топъл обяд“, като броят им съответства на капацитета на кухнята в гр.Тервел, в която ще се приготвя храната. Проектът ще се реализира до 30 юни 2025 г., като всяка година услугата няма да бъде осигурявана през месеците юли и август.Храната ще бъде приготвяна по рецептите от Сборник рецепти за заведения за обществено хранене.При отсъствие на включено в проекта лице, храната ще се предоставя на хора от списъка с 352 правоимащи.

    Освен „Топъл обяд“, Община Тервел предлага и услугата „Домашен социален патронаж“. Тази услуга е на стойност 60 лева месечно,които се заплащат от потребителите, дофинансира се от общинския бюджет и също е предназначена за хора, които срещат затруднения в ежедневието си - такива, свързани с ниски доходи, напреднала възраст или заболявания. Към момента тази услуга се ползва от 239 души в общината. Приготвянето и разнасянето на храна се осъществява от пет филиала на домашния социален патронаж, които се намират в гр.Тервел и селата Коларци, Безмер, Нова Камена и Зърнево. В селата филиалите на патронажа са интегрирани в центрове за социални услуги, които приготвят храна и за училищата и детски градини в селата.

    Филиалът на патронажа в гр.Тервел в момента предоставя храна на 180 души от гр.Тервел и селата П.Савово, Жегларци, Орляк и Кочмар.В село Безмер се готви за 28 души от Безмер, Честименско, Божан и Попгруево. В Зърнево ползващите патронаж са 19 души и са само от с.Зърнево. В Нова Камена готвят за 45 души от Нова Камена, Кладенци и Каблешково. В Коларци се приготвя храна за 21 души от селата Коларци, Балик, Ангеларий и Сърнец.

    Общината закупи и два нови автомобила за разнос на храна, които ще бъдат включени в работата на домашния патронаж в гр.Тервел. Там, освен за 180 души , които ползват услугата Домашен социален патронаж, ще се готви и за 200 потребители на „Топъл обяд“. Съгласно правилата на програмата топлия обяд трябва да достигне до потребителите до 13:30 часа всеки работен ден. Храната ще се доставя на потребителите в съдове (сифертаси).

Публикувано на 16 Dec 2022