ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПОЛУЧАВА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ


Пътят,който ще бъде ремонтиран


    В края на месец октомври кметът на Община Тервел инж.Симеон Симеонов подписа в МРРБ споразумение за финансиране на проект, с който се поставя началото на създаването на обходен маршрут за тежкотоварните автомобили, така че те да не преминават през град Тервел. Проектът на общината включва два подобекта, за които има изготвени технически проекти и са издадени разрешения за строеж. Единият е за основен ремонт на общинския път, който свързва разклона срещу бензиностанцията в началото на град Тервел (вход от гр.Добрич) с друг общински път – Тервел-Савово.Вторият подобект е изграждане на кръгово кръстовище между пътя Тервел-Савово, републиканския път Ветрино-Алфатар и улиците „Тича“ и „Цар Калоян“. Още през 2018 г. общината направи техническите проекти и внесе предложение за утвърждаването им в общинския съвет . След многократни искания за финансиране , през тази година бе осигурено такова , но само за основен ремонт на пътя. Съгласно подписаното преди дни споразумение с МРРБ, общината ще получи до края на настоящата година 50 % от сумата за основния ремонт на пътя , а именно 502 443 лв. с ДДС.
Предстои да бъде обявена обществена поръчка и да се избере изпълнител за основния ремонт. Междувременно, след като бе ремонтиран републиканския път Ветрино-Алфатар, в участъка му през град Тервел и до граница с община Алфатар, продължава търсенето на възможност за финансиране за изграждане на кръговото кръстовище. Това ще позволи безопасното ползване на новото обходно трасе на града .

    Общината разполага и с проекти за други участъци от общинската пътна мрежа, за които също се търси финансиране. Още през 2016 г. са проектирани ремонтите на път Жегларци-Бенковски и Безмер-Гуслар. През 2022 г. те бяха актуализирани и отново се издадоха разрешения за строеж. Надяваме се, че ще успеем да намерим такова, за да осигурим добра проходимост и свързаност на всички основни участъци от общинската пътна мрежа, която в нашата община е с дължина от 78 км.

Публикувано на 04 Nov 2022