ОТВОРИХА ВРАТИ РИТУАЛНИТЕ ДОМОВЕ В ТЕРВЕЛ И ЗЪРНЕВО


Община Тервел построи и ремонтира много сгради, които се превърнаха в места за общностни събития и ритуали. През последните единадесет години бяха построени сградите на църквата „Свети Георги Победоносец“ в гр.Тервел (2011 г.), църквата „Рождество Богородично“ в с.Нова Камена (2019 г.), параклисът „Света Злата Мъгленска“ в с.Коларци (2019 г.), читалището в с.Зърнево (2013 г.), ритуалния дом в гробищния парк на Тервел (2019 г.), клубът в кв.“Север“ в гр.Тервел (2017 г.). Основно ремонтирани и обновени бяха читалището в гр.Тервел (2013 г и 2015 г.), църквата „Св.Димитър“ в гр.Тервел (2015 г.), клубове в населените места в общината.

През месец септември тази година врати отвориха две много важни за жителите на общината сгради – едната новопостроена, а другата – основно ремонтирана. Ритуален дом (Сватбен салон) в с.Зърнево и Ритуален дом в гр.Тервел.
РИТУАЛНИЯТ ДОМ В ТЕРВЕЛ

На 28.09.2022 г. ритуалният дом в Тервел официално отвори врати за граждански ритуали след двегодишен ремонт. Ритуалният дом е една от най-старите сгради в града. Знае се, че е построен преди 1940 година. Архитектурата му се отличава със стръмния си покрив, характерен за по-северните географски ширини, с дебелите тухлени зидове , с арките , които ограничават площадка пред входа и с декоративни елементи по фасадата. Припомняме, че през 2021 г. със средства от бюджета на Община Тервел бе подменена покривната конструкция на сградата, а през 2022 г., с помощта на проект „Красива България“ бе обновен и вътрешния интериор на помещенията. Сменена е дограмата на всички помещения, изградена е изцяло нова ел-инсталация на сградата, напълно са обновени сервизните помещения и поздравителната зала. В залата за граждански ритуали са реставрирани стенните и таванните пана, в цялата сграда е реставриран паркетът. Запазени, почистени и лакирани са старите мебели, а част от мебелировката – основно мека мебел и маси е подменена с нови, съвременни интериорни решения. За обновяване на сградата са вложени общо 102 840 лв. от бюджета на Община Тервел и 42 000 лв. от проект „Красива България“


Обновената поздравиелна зала


Ритуалната зала


Фасадата


ФоайетоНОВОПОСТРОЕН ДОМ ЗА РИТУАЛИ В С.ЗЪРНЕВО

За построяването на тази сграда бяха отпуснати средства с Постановление на министерски съвет ¹ 360 от 20.12.2020 г. - по искане на жителите от селото, подкрепено от кмета на общината Симеон Симеонов. Обособено бе дворно място за строежа в зелената площ, в която през 2013 г. вече беше построено читалище с капацитет 150 места за жителите на с.Зърнево. Община Тервел започна работата по построяване на ритуалния дом в началото на 2021 година. Избран с обществена поръчка бе изпълнител – дружеството „Прогрес-99“ ООД гр.Добрич, чиято задача бе да изпълни проектиране и строителство на сградата съобразно изискванията, обявени от Община Тервел. Сградата е с капацитет 600 души и има салон за тържества, разливно помещение, стая за подготовка на младоженците, санитарни възли и външен навес за барбекю. Отново чрез обществена поръчка бе избран изпълнител – „БГ Интернешънъл груп“ ЕООД - Благоевград, който да изработи и достави мебелите за ритуалния дом – маси, столове, шкафове, закачалки. С трета обществена поръчка бе избран и изпълнител („Хот Трейд“ ЕООД гр.Варна), който достави кухненско оборудване – хладилници, маси, кухненска мивка, кафе-машина, скари за печене, колички за разнос на храна. Осигурените средства – 960 000 лева са разходвани за: проектиране (48 300 лв.), авторски надзор на проектантите (6 000 лв.), строителство (723 900 лв.), вертикална планировка (52 144 лв.), удължаване на ел.трасе за захранване на сградата (14 414 лв.), доставка на мебели (54260 лв.), доставка на оборудване (40 008 лв.), заплащане на такса за откриване на партида и присъединяване на сградата към ел.мрежата (18 788 лв.), такса за създаване на партида и присъединяване към водопроводната мрежа (720 лв.), такса за държавна приемателна комисия (1500 лв.), доклад за съответствие на проекта (360 лв.), строителен надзор - частично.Всички изпълнители на строителство, доставки и услуги ( с изключение на ел и ВиК операторите) са избрани с обществени поръчки от вида „публично състезание“. Процесът по изграждане на сградата стартира през първото тримесечие на 2021 г. с обявяването на най-голямата поръчка – за проектиране и строителство . Строителната площадка на обекта бе открита през м. септември 2021 г. Строителството приключи през август 2022 г. , след кратки спирания, дължащи се на необходимост от удължаване на ел.трасето. Докато се изпълняваха строителните работи бяха подготвени и обявени обществените поръчки за мебели и за кухненско оборудване. През м. август се закупи и посудата за тържествата. Хората от селото помогнаха за почистването и подредбата. Първите няколко млади двойки вече посрещнаха своите гости там на сватбените си тържества.Залата


Залата


ЗалатаЗалата


Началото


Разливното помещение


Фасада


ФасадаПубликувано на 05 Oct 2022