ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ :«ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА МОБИЛНИ УСЛУГИ „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ И „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“ В ГР.ТЕРВЕЛ ЧРЕЗ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВО КУХНЕНСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ»

Община Тервел изпълнява проект , чрез който се допълва и обновява оборудването на кухненския блок, в който се приготвя храна за всички ползватели на домашен социален патронаж , обществена трапезария, проект „Топъл обяд“ и други социални услуги, които включват подготовка на храна. Хората, които ползват услугите на домашния социален патронаж в гр.Тервел живеят в общинския център и част от селата – Кочмар, Жегларци, Орляк, Полк.Савово.
На 16 август беше изпълнена доставката по проекта. Доставчикът е „ХОТ ТРЕЙД“ ЕООД гр.Варна – производител и търговец на професионално кухненско оборудване и обзавеждане. Фирмата е избрана за изпълнител чрез проведена обществена поръчка от вида „публично състезание“ , в която оферти са подали двама участници.
Доставените видове оборудване и обзавеждане са: електрическа готварска блок-печка с шест плочи и фурна – 2 бр., конвектомат за готвене на пара с възможност за едновременно ползване на 20 тави, хладилник нискотемпературен с две врати, хладилник среднотемпературен с две врати, работна маса – 2 бр., шкаф-маса- 2 бр., мивка с три гнезда, работни подови скари и столове.
Финансирането на проекта е от Фонд „Социална закрила“ при МТСП , който осигурява 30 214,80 лв. от общата стойност на проекта. Община Тервел съфинансира проекта с 15 625,50 лв.
Оборудването и обзавеждането на домашния социален патронаж в Тервел е основно подменено с ново с два поредни проекта на Община Тервел, които Фонд „Социална закрила“ финансира – един през 2018 г. и втори-през настоящата 2022 г. Резултат от успешната работа на Община Тервел с Фонд „Социална закрила“ при МТСП са още две дейности: създаването на фестивал „Златна есен“ за домовете за стари хора в региона, чието първо издание през 2019 г. бе финансирано по общински проект към Фонда и реализирано от нашия дом за стари хора в с.Полк.Савово и проект за основен ремонт на покрива на едното от крилата на сградата на дома за стари хора в с.Полк.Савово, което в миналото е било училище и детска градина.Проектът бе изпълнен през 2020 г.
Публикувано на 19 Aug 2022