Клуб за български народни хора и танци

Клуб за български народни хора и танци „Добруджанци” към Сдружение „Добруджанци Тервел” със спечелен проект от Национален фонд „Култура” програма „ПОДКРЕПА ЗА ЧАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ИЗКУСТВО / СЕСИЯ 2021” на стойност 10 400лв.


„Някъде в Добруджа- сценично фолклорно танцово произведение”


„Някъде в Добруджа” е сценично фолклорно танцово произведение с времетраене 35 минути.Създадено на основата на автентичен фолклор от района на Тервел и Силистра. Изследвани и проучени 11 хора от региона и пресъздадени чрез хореографска обработка и режисура в танцово фолклорно произведение.За създаването на произведението ще бъде използвана авторска музика на местен музикант аранжирана и записана в студио.Създадения проект ще се представи на сцена пред публика и онлайн среда.Проекта преджижда ангажиране на 150 човека изпълнители в танцовото произведение. Учстници в проекта са Клуб за български народни танци „Добруджанци” и партньори ПГТО „Дочо Михайлов” гр. Тервел, Концертен състав младежи към Детски фолклорен танцов ансамбъл „Калинка Вълчева” при НЧ „Димитър Дончев-Доктора” гр. Тервел, музиканти и певци от Добруджа.


Проведени са 4 теренни проучвания от хореогафа и композитора на автентични хора и песни в селата Алеково , Алфатар, Сребърна, Иширково.Създадени видео материал на теренните проучвания. Създадени 4 студийни звукозапис на добруджанските хора повлекана, дьортаяк , данец, пандалаж, Създаване на цялостна хореография и композиция на танцовото произведение с всички песни и танци . Записване в студио на аудио формат на танцовото произведение. Създадени видео уроци за разучаване на отделни елементи от танцовото произведение. Обучени 150 участника в танцовото произведение.. Организирани концерти в 4 населени места . Създаване на страница в интернет пространството за разпространение на танцовото произведение. Създаване на ръботилници за изработка на декора и реквизита към танцовото произведение.


Дейностите които са включени в проекта са свързани с изучаване на забравени хора и песни. Интереса на всички участници е да запазят и разпространяват българския ни фолклор. Повечето от тях са хора работещи в различни сфери, които не са свързани с фолклора. Интераса към новото и автентичното ги привлича , общуването им с езика на тялото ги разтоварва от ежедневието. Всички състави имат самостоятелна концертна дейност и много привлечени публики. С обединяването на всички състави ще бъдат привлечени и нови публики. В периода на цялото създаване на танцовото произведение ще бъдат създадени занимания за всички състави. Освен репетиционни срещи ще бъдат създадени и работилници за изработката на реквизита и декара към танцовото произведение. Занимания на открито с организирани флашмоб събития отново свързани с танцовото произведение. Онлайн уроци на отделните елементи на танца при нежъзмосност на пресъствена форма.


Сдружение „Добруджанци Тервел” е сдружение в обществено полезна дейност. Сдружение „Добруджанци Тервел” работи в сферата на българския танцов фолклор. Целите на сдружението са да подпомага развитието, изучаването, опазвнето, съхранението, получаването и популяризирането на българското народно творчество- автентичен и обработен фолклор във всички негови компоненти- танци, песни,обичаи, обреди, диалект,народни инструменти, кулинария, народни костюми, предмети,хумор и самобитност, както част от националното и международно културно наследство и сценичното му претворяване във всички форми на поднасяне.
Организира семинари и творчески работилници на местно ниво в сферата на добруджанския танцов фолклор. Ежедневно провежда репетиционен и творчески процес за изучаване и съхранение на автентичен танцов фолклор. Провежда теренни проучвание на добруджанския фолклор. Съорганизатор на Фестивал „Бяла Жътва” в партньорство с Община Тервел и МИГ Тервел –Крушари.

Публикувано на 20 Dec 2021