ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ГОДИНИ С ИМЕТО НА ЙОВКОВ

На 9 ноември през 1880 година е роден писателят Йордан Йовков. Изключително скромен, затворен в себе си, Йовков е наричан от приятелите си „Мълчаливец“. Той не е оставил спомени за себе си – написаното му слово е неговото нетленно наследство. Когато негови съвременници искат да им разкаже за себе си, той заявява: „Прочетете моите книги: в тях е изобразен целият ми духовен живот, всичките ми надежди, в тях е цялата ми философия за хората и света.“ Тези думи ни подсказват, че писателят се самораздава и остава да живее чрез произведенията си, влага у всеки от героите си частица от своето голямо сърце. Жизненият път на големия творец започва в с. Жеравна през 1880 г. – закърмен с духа на вековния Балкан. „Роден в старата Жеруна, учителствал в Добруджа, ранен около гр. Гевгели, военен кореспондент на Северния фронт, нещастен дипломат в Букурещ, дребен чиновник в София, починал след една неуспешна операция в Пловдив – това са възловите събития на
един жизнен роман. Но зад незначителността на този животопис се крие един рядък хуманист, един от най-даровитите българи, които някога е раждала нашата земя.“ В малката „вселена“, която Йовков създава чрез своите разкази, всичко има човешки измерения. Любовта към хората се превръща в основа на цялото му творчество, а култът към красотата, хармонията и съвършенството – в негов основен нравствен и естетически критерий. Прониквайки дълбоко в душевността на българина, докосвайки
се до най-съкровеното и чистото в нея, той създава един неповторим свят на благородство, любов и красота. Йовков извайва незабравими образи, намирайки прототипите им в своята любима Добруджа. Героите му са с усет за вечността на живота, прозрели са и неговата мигновеност, и непрестанния му кръговрат; те са частица от самия живот, те са олицетворение на доброто.
Йордан Йовков е името на най- голямото общинско училище в община Тервел, което чества своя патрон на 21 ноември. То е открито на 15 септември 1952 г. в гр. Тервел и е първото средно училище. Създадено е с идеята да откликне на цялостния обществено-икономически живот в района на бившата Тервелска околия. Началото е поставено с една сборна паралелка за ІХ клас и четири за VІІІ клас. За пръв директор на училището е назначен Христо Цанев от гр. Велико Търново. Следват четири учебни години от 1955 – 1959 г. с директор Нено Пенев Тодоров от гр. Павликени. През този период е извършен втори и трети етап от строежа на училището. През учебната 1959 – 1960 г. за директор е назначен Стоян Димитров Мустакерски. Броят на учениците става 1220. От 1966 – 1970 г. директор е Димитър Колев Гочев – преподавател по физика и впоследствие дълги години работил като такъв в училището. Негови заместници са: Иван Денев – горен курс и Александър Русенов – среден курс. Следва периода 1971 – 1981 г., когато директор става Александър Русенов. През този доста дълъг период са работили едно голямо ядро от високо квалифицирани учителски кадри, които са запомнени от много випуски на СОУ. На 17 май 1979 г. училището става ЕСПУ по тогавашните образователни изисквания и се сдобива с нова сграда, в която се помещава и днес. От 1990 до 2000 г. то е разделено на – ОУ Дора Габе и СОУ Йордан Йовков. Техни директори са били съответно – Димитър Костадинов, Димо Пенев и Виолета Янкова. През 2001 г. по решение на Общината двете училища се обединяват в СОУ Йордан Йовков. От 2001 г. до 2008 г. училището се ръководи от Стоян Михалев Стоянов, а от 2009 г. до 2016 г. от Галина Нейкова Вълчева. От април 2016 г. директор е Румянка Костадинова Станкова. От 1 декември 2016 г директор е Атанас Недялков. Днес в СУ „Йордан Йовков“ влизат в час 61 учители и възпитатели с висока квалификация, отговарящи на новите образователни изисквания и програми. Честит празник!
Публикувано на 22 Nov 2021