ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Започва още една, изпълнена с много неизвестни, учебна година, която стартира присъствено за всички ученици в Община Тервел. Броят на учениците в осемте училища в общината е 1199, което в сравнение с миналогодишният брой от 1201 ученици, показва разлика от двама ученика по - малко: 523 са в СУ „Й. Йовков“ гр. Тервел, 132 в ОбУ „Васил Друмев“ с. Орляк, 95 в ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Безмер, 75 в ОбУ „Д-р Петър Берон“ с. Коларци, 65 в ОУ „Христо Ботев“ с. Зърнево, 54 в ОУ „Отец Паисий“ с. Нова Камена, 36 в НУ „Христо Ботев“ с. Каблешково, 209 в ПГТО „Дочо Михайлов“ гр. Тервел. Седем от училищата са общински, а едно е държавно – професионална гимназия. От седемте общински училища едно е начално (училището в с.Каблешково), две са обединени- в с.Коларци и в с.Орляк (едното от обединените училища, това в с.Коларци е и средищно), едно от училищата- това в с. Нова Камена е основно, защитено и средищно, две училища – в Безмер и Зърнево са основни и едно училище, в общинския център Тервел е средно средищно – СУ „Йордан Йовков“. Първокласниците през тази учебна 2021/2022 година са 111 на брой - с 4 повече от предходната година. Общината осигури под формата на подарък за първия учебен ден на всички първолаци пълен пакет от училищни помагала, тетрадки с квадратчета и редове, химикали, боички и т.н.
По отношение на детските градини: там децата са общо 386 на брой . Има драстично намаление в списъка на ДГ „Здравец“ в кв.“Север“ на гр.Тервел. При останалите детски градини броят на децата е намален с 11 деца общо спрямо миналата година. Малчуганите ще бъдат разпределени в дванадесет детски градини, както следва: ДГ1 „Детелина“ гр. Тервел- 65, ДГ2 „Здравец“ гр. Тервел - 41, ДГ3 „Първи юни“ гр. Тервел- 69, ДГ с. Поп Груево- 17, ДГ с. Безмер- 37, ДГ с. Коларци- 17, ДГ с. Ангеларий- 12, ДГ с. Жегларци- 13, ДГ с. Зърнево- 36, ДГ с. Орляк- 40, ДГ с. Градница- 17, ДГ с. Каблешково- 12, ПГ при НУ с. Каблешково- 12. И тази година всички детски градини и детска ясла ще бъдат безплатни за гражданите, като разходите за отглеждане на децата в детските градини и ясли ще бъдат поети от Община Тервел и от проект „АПСПО“ по ОП НОИР. След като през 2017 г. бе въведено обучение с логопед, за първи път от тази учебна година стартира обучение с местен ресурсен учител и психолог за децата от детските градини. До сега тази услуга се предлагаше с помощта на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Добрич.
В центъра за подкрепа за личностно развитие „Малкият принц“ , след провеждането на традиционните двумесечни летни занимания с деца по програма „Наше лято“, служителите излязоха в заслужен отпуск през месец септември, тъй като при тях учебната година стартира на първи октомври. Общинският детски комплекс, и през настоящата учебна година запазва всички свои школи и състави – „Балет каприз“, Вокална студия Тервел, школа по приложно и изобразително изкуство, клуб по автентичен фолклор и етнография, школа по керамика, школа по природни науки и школа по математически науки, школа по шах.
Всички учители, ученици и медицински лица пътуват напълно безплатно. Транспортът е организиран по няколко начина – с училищни автобуси, с транспортни фирми, с обществен и с личен транспорт.
Хранене на децата и учениците: в детските градини и детската ясла децата получават закуска, плод или мляко, обяд и следобедна закуска. В училищата е осигурено столово хранене, в т.ч. и в с. Безмер, в което то ще стартира през тази учебна година. За пет от училищата и пет от детските градини храната се приготвя в общинските центрове за социални услуги в селата. Има детски градини със самостоятелни кухни, както и такива с кухня-майка, която осигурява храна за две детски заведения. В детска ясла осигуряват и млечна кухня, която в момента се ползва от 20 деца, отглеждани у дома.
Медицинските лица са шест , като поради малкия брой деца и ученици в училищата и детските градини, е осигурена работа за медицинския персонал по график.
Сградният фонд е в задоволително състояние, преодолени са щетите от двата летни урагана – в Тервел и в Нова Камена. Двете училища (СУ“Й.Йовков“ и ОУ“О.Паисий“ в с.Нова Камена) пострадаха, но навременните мерки позволиха нормално започване на учебната година. Осигурени са средства за ремонт на СУ“Й.Йовков“, отстранени са последиците от щетите в ОУ в с.Нова Камена.
Честита нова учебна година, скъпи ученици, учители и родители!Честит празник на малчуганите, които за първи път прекрачват прага на училището и на техните семейства!Публикувано на 16 Sep 2021