АБИТУРИЕНТИ

МНОГО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ МАТУРИТЕ
СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“
На 22.06 СУ „Йордан Йовков“ ще изпрати последния випуск ученици, завършващи така нареченото общо образование. След въведените промени със Закона за предучилищното и училищното образование, от 2016/2017 г. в училището е въведен профил „Софтуерни и хардуерни науки“ със срок на обучение 45години.
Тази учебна година се разделят с 23 ученици, които достойно се представиха на матурите по БЕЛ и втората матура по желание. Средният успех от матурата по БЕЛ е добър 4,35, по Биология и здравно образование е мн. добър 4,57, по Английски език е отличен 5,51, по Цикъл „Философия“ е мн. добър 4,67, по История и цивилизация е мн. добър 4,92. Като предпочитания за втора матура: 4 ученика са избрали История и цивилизация, 4- Английски език, 5- Биология и здравно образование, 8- цикъл Философия.
Отличниците от матурите са:
 Анна-Мария Бориславова Колева (БЕЛ);
 Виктория Руменова Великова (БЕЛ);
 Иванина Стоянова Денева (История и цивилизация);
 Ерай Селяйдин Шабан (Цикъл „Философия“);
 Виктория Руменова Великова (Английски език);
 Борислав Радославов Борисов (Английски език);
 Фердание Джошкун Сали (Биология и здравно образование)

ПГТО „ДОЧО МИХАЙЛОВ“

В ПГТО „Дочо Михайлов“ крачат уверено по пътя на професионалното развитие, следвайки мечтите си. Тук се обучават ученици по четири професии: „Техник по автоматизация“, „Оператор в производството на облекло“, „Електромонтьор“, „Монтьор на селскостопанска техника“. Залагаме на иновативни методи в обучението и високо квалифицираната професионална подготовка.
Средният успех от матурата по Български език и литература за 26-те ученици, успешно издържали изпита е 4,29. Отличните оценки са четири - на Деница Руменова, Любослав Димитров, Николай Петров и Есен Шукри.
Деница Руменова по желание се яви на матура по английски език и има успех отличен 5,80. Така тя доказа на преподаватели и съученици, че сериозната мотивация определя нивото на успехите.
Втора матура за учениците от професионалната гимназия е държавният квалификационен изпит по професията. Средният успех от изпита по професия „Техник по автоматизация“ е много добър 4,86, с шест отлични оценки – на Деница Руменова, Езги Неждет, Есен Шукри, Есра Исмаилова, Йоана Димитрова и Камер Кемал. По професия „Оператор в производството на облекло“ е мн. добър 4,50, с две отлични оценки на Бурчин Христова и Есин Юсеин. По професия „Електромонтьор“ е мн. Добър 4,70, с една отлична оценка на Николай Найденов. По професия „Монтьор на селскостопанска техника“ е Добър 4,29.
Тридесет и четири ученици получават свидетелство за професионална квалификация, двадесет и шест получават дипломи за средно образование.
Изпращането на Випуск 2021 ще е на 21 .06.2021 год. в двора на училището
Абитуриентският си бал двете училища ще отпразнуват на 26.06.2021 г.
Пожелаваме на всички момичета и момчета да бъдат приети в университетите, които желая, да получат най- доброто образование и да се реализират успешно! България разчита на младите!


Публикувано на 10 Jun 2021