ПО КАКВИ ОБЕКТИ РАБОТИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ В МОМЕНТА

В ход е изпълнението на инвестиционната програма на Община Тервел за 2021 г. В нея са включени обекти с различни източници на финансиране – има такива, които се финансират със средства от европейски програми, със средства от правителствено постановление или от бюджета на Община Тервел. За времето от приемането на бюджета на общината в края на м.февруари , до момента, се извърши следното:
- започна работа по изграждането на центъра за социални услуги в с.Безмер. Работи се по сградата, приключи възлагането на кухненското оборудване и автомобила. Към момента няма пречка през есента центъра да започне работа и в него да се устрои дейността по приготвяне на храна за възрастните хора, децата и учениците от село Безмер и околните по-малки села;
- започна работа по втория етап на площадна зона „Старият дъб“. Предстои и трети етап, който ще засегне изграждането на паметника на Васил Левски и най-вътрешната част на площада, пред магазините;
- приключи избора на изпълнител , който ще строи новите сектори на градския стадион. Фирмата е поканена да подпише договор. В строителството ще участват и наети безработни лица от гр.Тервел;
-приключи избора на изпълнител за сватбения салон в с.Зърнево. В момента текат последни дни от срока за обжалване на решението за избор на изпълнител ;
- приключи избора на изпълнител на строител, който ще изпълни реконструкцията на спортната площадка в училището в с.Нова Камена. Строителят е поканен да подпише договор;
- приключи изборът на изпълнител на основен ремонт на улици „Тимок“, „Пирин“ и „Дунав“ в град Тервел. Решението се обжалва в КЗК от един от участниците в процедурата;
- Приключва изборът на изпълнител на фирмата, която ще извърши основен ремонт на покрива на ритуалния дом в гр.Тервел;
- В процес на оценка са офертите, подадени от участници в обществени поръчки за основен ремонт на улица 2-ра в с.Безмер, 6-та в с.Каблешково, 11-та в с.Бонево, „Родопи“ в гр.Тервел, 11-та в с.Зърнево;
- работи се по документация за обявяване на обществени поръчки за улица 9-та в с.Попгруево и ул.1-ва в с.Градница, улици 2-ра и 30-та в с.Орляк и алеята на градския парк в гр.Тервел;
- предстои и да се обявят няколко поръчки за проектиране – за възстановяване на рушащата се сграда в центъра на Тервел, която получихме от държавата, за обособяване на аптека в сградата на медицинския център, за нови улици в новообразуван квартал в съседство на джамията в Тервел, където граждани са заявили интерес да си закупят терени за строеж на жилища, за площадка за скейтборд .
- общината трябва да извърши и доставки на съоръжения за игра на деца в с.Балик, кухненски конвектомат за кухнята на ДГ № 3 в Тервел , прътов трион, къртач и платформа тип „ножица“ за комуналното си звено, контейнери за смет за разширяване на системата за сметосъбиране в общината.
- ще започва работа и по двата одобрени от ПУДООС проекти – в парковете на гр.Тервел и село Нова Камена;
Всички обекти са със срок на изпълнение 2021/2022 г.
Междувременно, се извършват възлагания, които не са били планирани и се дължат на непредвидени обстоятелства – аварийна подмяна на двигател на най-стария сметосъбиращ автомобил в общината, който обслужва най-големите 4-кубикови контейнери в гр.Тервел, малки аварийни ремонти, проектиране на сграда в режим на съсобственост , която не се поддържа от собствениците си и пр. дейности.
Публикувано на 10 May 2021