КАК И С КАКВО ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НА ЖИВОТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА?

- Данъците остават на същото ниво, не се променя и такса смет;
- Безплатни за родителите ще бъдат детските градини и ясли;
- Запазва се на ниско равнище таксата за месечно ползване на домашен социален патронаж – 40 лв. месечна такса, като общината дотира дейността;
- Ще започне изграждането на още един център за социални услуги с филиал на патронаж – в с.Безмер;
- Ще се запази тенденцията за много съществено финансово подпомагане на медицинския център, за да могат гражданите да имат достъп до медицински услуги, а в с.Безмер ще се изгради нов сектор за лекарски и зъболекарски дейности с чакалня , манипулационна и санитарни възли;
- Актуализират се трудовите възнаграждения на заетите в звената на бюджетна издръжка и кметствата;
- Осигуряват се субсидии за спортните клубове и се подобрява материалната база на стадиона в Тервел;
- Предвидени са средства за безплатни за гражданите културни прояви;
- Всички активи на ВиК системата на общината се предоставят за стопанисване на оператора – ВиК дружеството в град Добрич, с подразделение в гр.Тервел;
- Ще се подпомогне със закупени от общината строителни материали ВиК оператора, за да се ремонтира водоемът в Тервел и да се ограничат неудобствата за гражданите при аварийни ситуации;
- Ще бъдат закупени 70 бр. контейнери, за да се подготвят от началото на 2022 за включване в системата на организирано сметосъбиране още 12 населени места;
- Ще се ремонтират улици в селата Безмер, Зърнево,Попгруево, Градница, Бонево, Каблешково, Орляк и в гр.Тервел (за Тервел е предвидено и преасфалтиране на пътеката в парка, която води към р-т „Алгара“);
- Ще се подобряват условията за работа и за децата в детските градини – предвидено е закупуване на нови креватчета с дюшечета за детските градини в селата , конвектомат за кухнята-майка в ДГ ¹ 3 в Тервел, видеонаблюдение и легълца за ДГ ¹ 2, подови настилки за яслата, редица текущи ремонти в детските заведения;
- Ще се подпомогнат училищата с недостиг от суми за закупуване на безплатни учебници и за маломерни паралелки;
- Ще се направи нова открита спортна площадка в защитеното училище в с.Нова Камена;
- Ще продължи подпомагането на Центъра за подкрепа за личностно развитие и за провеждане на лятна ваканционна общинска програма;
- Ще започне проектиране и изграждане на етап от улична инфраструктура и комуникации за новообразуван квартал в северната част на гр.Тервел, в който има обособени жилищни парцели за закупуване от граждани и има желаещи да ги закупят;
- Ще се ремонтира вътрешната зона на площад „Старият дъб“ и ще се монтира паметник на Васил Левски;
- Ще се изгражда сграда за ритуали и тържества в с.Зърнево;
- Ще се изгражда нова покривна конструкция на ритуалния дом в гр.Тервел;
- Ще се купува уред за нови процедури във физиотерапията;
- Ще се изготви проект за обособяване на помещения за аптека в сградата , която ползват медицинския център и личните лекари;
- Ще започне проектирането за преустройството на бившия партиен дом в жилищна сграда;
- Ще се работи по още кътове за отдих и спорт в селата и в гр.Тервел;
- Ще се направи технически проект за привеждане в норми на язовир „Оногур“;
- Ще се осигурят средства за завършване на разкопките на сградата на базиликата в крепостта ‚Палматис“;
Ще се търсят всякакъв тип възможности за външно финансиране за приоритетни обекти, за заетост и квалификация на безработни лица и за да се допълни ограничения ресурс на общинския бюджет.Ще се търсят и възможности за вътрешни реорганизации и оптимизация на разходите, в допълнение към перманентните дейности по събиране на вземанията от длъжници.Не се предвижда ползване на нови кредити, с изключение на традиционните т.нар. мостови кредити , с които се правят окончателните плащания по проекти с европейско финансиране , след което кредитите се издължават с парите, признати от програмите като законосъобразни разходи на общината.
Общинският бюджет е направен като финансов инструмент, който да подпомогне много широка група от хора и да осигури добра инвестиционна активност на публичния и частния сектор в общината, без да трупа дългове, които да тежат на поколенията, идващи след нас.Дълговете на общината са тези, без които не може – за задължителни съфинансирания на изградени активи – пречиствателна, претоварна станция за отпадъци и пр. и те ще бъдат погасявани коректно,в съответствие с договорите с финансовите институции – така, както това е ставало всяка година до момента.

Публикувано на 15 Feb 2021