ОДОБРЕН Е ПРОЕКТЪТ ЗА РЕНОВИРАНЕ НА СЕКТОРИТЕ ЗА ПУБЛИКА НА СТАДИОНА В ГР.ТЕРВЕЛ

Едно от 53-те одобрени проектни предложения в кампания 2021 на Проект „Красива България“ е за реновиране на секторите за публика на градския стадион. През последните пет години Община Тервел реализира общо шест малки проекти , с финансово подпомагане от Проект „Красива България“. Сред тях са проектите за музея, за големия фонтан, за репетиционните зали на читалището и др. За настоящия мандат това е вторият проект по програмата,след миналогодишния за разширяване на физиотерапията. Проект „Красива България“ цели и осигуряване на временна заетост на безработни лица, които получават умения чрез участието си в проектите. Повече от 25 безработни от общината вече са участвали в изпълнението на строителството.


През предходната година беше разширен секторът на физиотерапията в медицинския център на гр.Тервел. Той ще заработи през м.март, след като бъде доставен апарат за пресотерапия и криотерапия с един маншет. За целта в проекта на новия общински бюджет са разчетени 7000 лева за доставката му. След като заработи, изграденото по „Красива България“ ново крило на физиотерапията ще предлага четири нови процедури:парафинотерапия, луготерапия, пресотерапия и криотерапия.

За настоящата година чрез подкрепа от програмата ще се извърши ремонт и възстановяване на съществуващите два сектора за зрители – североизточен и югозападен.Над североизточния сектор ще се изгради нова козирка с метална конструкция и покритие от поликарбон, а югозападният сектор, който е разположен сред горската растителност, ще бъде с изграден бетонов амфитеатър и пейки.Проектът решава и други съществени проблеми на спортното съоръжение – необходимост от ремонт на тротоар около сградата на стадиона, за да се възстанови водоплътността му, както и осигуряване на достъпна среда и подход към съществуваща и оградена площадка, подходяща за зрители с двигателни увреждания и за хора,придвижващи се с инвалидни колички.
В момента служители на Община Тервел , с материали , закупени от общината извършват ремонт на помещенията на обслужващата сграда на стадиона – подменят се подови настилки, освежават се помещенията , които ползват отборите.
Новият проект за стадиона трябва да бъде изпълнен до края на предстоящия строителен сезон.

Публикувано на 09 Feb 2021