Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Тервел


На 01.02.2021г. стартира предоставянето на топла храна по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
В условията на въведена извънредна епидемична обстановка на територията на страната, Община Тервел, чрез своите специализирани звена за социални услуги ще приготвя ежедневно в работните дни на месеца топъл обяд за общо 70 представители на следните целеви групи:
1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2. Лица поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Конкретните потребители на услугата от гр.Тервел и околни пет села ще могат за се хранят балансирано във време на трудна пандемична обстановка, а в допълнение към ежедневния топъл обяд ще получат съвети за възможности да ползват и други работещи в общината публични услуги – профилактични здравни програми, социални и образователни услуги, включване в програми за заетост и квалификация.
Общината ще доставя хранителни продукти за приготвяне на обяда от доставчици, на които по законосъобразен начин е възложена доставка на хранителни продукти и ще извършва кулинарната обработка на продуктите в кухненския блок на Домашен социален патронаж – Тервел. Сготвената храна ще се транспортира със специализираните транспортни средства на общината.
Проектните дейности ще се изпълняват в рамките на три месеца - до 27 април 2021г. Финансирането на проекта се осъществява от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, чрез оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Общата стойност на проектното предложение „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Тервел” е 12 681.90 лв.

Публикувано на 04 Feb 2021