Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ВНЕСЕН Е ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА 2021 ГОДИНА    Той е по последната кампания за набиране на проектни предложения на Проект „Красива България“ , която стартира в края на 2020 г. Проект „Красива България“ е финансов инструмент, който цели не само осигуряване на средства за инвестиции в публични сгради, но и осигуряване на заетост на безработни хора от общините. От 2016 та година до миналата година, без прекъсване , нашата община реализира проекти по тази програма.През 2017 та година проектите бяха два , като чрез вторият от тях беше изграден панорамният асансьор на музея и достъпна среда за сградата , в която той се помещава.

    Проектното предложения на общината за тази година е подбрано също и с мисъл за осигуряване на заетост в строителството на мъже от общината, които да се обучават паралелно с работата на квалифицирани строители от фирма-изпълнител.Инвестиционното предложение на общината, което ще се разглежда и оценява се базира на технически проект. Обектът, който ще бъде ремонтиран е градският стадион на общинския център на Община Тервел – гр.Тервел. Стадионът в гр.Тервел се ползва по предназначение, тъй като футболният отбор на града играе в Североизточна «В» група. Мъжете имат над 30 срещи годишно, а децата и юношите – около 40 срещи годишно. Отборите на мъжете, юношите и децата тренират на стадиона поне три пъти седмично. Към момента стадионът има един сектор за публика, изграден през 2008 година и то отново чрез проект по „Красива България“ като бетонов амфитеатър, върху който са монтирани дървени пейки (т.нар. североизточен сектор). Изграденият сектор , предвид традиционните часове, в които се провеждат футболните мачове, се оказва винаги на слънце и това пречи на комфорта на публиката. Нужна е козирка, чрез която да се предпазват от слънце и дъжд зрителите. Съществуващият североизточен сектор за публика е с капацитет от 160 места, които са недостатъчни за публиката. На отсрещния спрямо съществуващия сектор скат на стадиона трябва да бъде изграден втори сектор (югозападен сектор). Мястото, на което следва да бъде разположен този втори сектор сега се ползва от гражданите като алтернатива на съществуващия сектор, тъй като е сенчесто . В миналото там е съществувал сектор за зрители, който е напълно разрушен. Не е имало бетонови конструкции на мястото на сектора, но е оформен скат, върху който е бил положен секторът. За този втори сектор не се налага изграждане на покривна козирка, тъй като на терена за изграждането му има естествена дървесна растителност, която създава сянка и предпазва зрителите от лек дъжд.

    Освен основните дейности по ремонт и възстановяване на съществуващите два сектора за зрители – североизточен и югозападен, проектът решава и други съществени проблеми на спортното съоръжение – необходимост от ремонт на тротоар около сградата на стадиона, за да се възстанови водоплътността му, както и осигуряване на достъпна среда и подход към съществуваща и оградена площадка, подходяща за зрители с двигателни увреждания и за хора,придвижващи се с инвалидни колички .

    С помощта на заетите квалифицирани работници към Община Тервел ще се изпълнят и други, надграждащи проекта работи , свързани с ремонт на помещенията и фасадните елементи на сградата на стадиона, която се ползва от футболните школи и отбори.

Публикувано на 15 Jan 2021