Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРАВИТЕЛСТВОТО ОСИГУРИ СРЕДСТВА ЗА ПЕТ ОБЕКТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Добър старт за капиталовата програма за 2021 г. на Община Тервел даде Министерски съвет със свое постановление от девети декември. Общината отправи искания за финансиране на няколко свои проекта, за които през последните години не съществуват източници за финансиране и програми за кандидатстване. Обектите, за които правителството е счело, че може да осигури финансиране са:
• Ремонт на улица 2-ра в с.Безмер – подбран е участък от улица, в който има много обитавани къщи и това налага осигуряване на достъп , както за живущите, така и за автомобилите на домашния патронаж и сметосъбирането. Средствата, които правителството отпуска са 130 673 лв.;
• Ремонт на ул.9-та в с.Попгруево – улицата свързва центъра на селото със сградата на детската градина. Осигурените средства са 138 015 лв.;
• Ремонт на ул.“Първа“ в с.Градница – това е главната улица на селото.Тя е много дълга и широка и миналата година, със средства по капиталовата програма, Общината преасфалтира половината от трасето й. Сега тя ще може да бъде завършена. Осигурени са 201 000 лв.;
• Ремонт на ул.11-та в с.Зърнево - тази улица е успоредна на възстановената през миналата година по проект по ПРСР улица „Трета“. Всички къщи на улицата са обитаеми, всички дворни места се обработват. Ремонтът ще бъде извършен със 168 755 лв.;
• Изграждане на ритуален дом в с.Зърнево – от десетки години хората в селото поставят като свой основен проблем липсата на помещение, в което да могат да се съберат 500 -600 души. Това се налага , поради съществуващата в селото традиция за организиране на сватбени тържества с много гости. Домакините на тържествата търпят ограниченията да се съобразяват с времето, за да правят сватбите на открито или да влагат много средства в наемане на оборудване за осигуряване на покрити площи. Община Тервел ще ползва отпуснатите от правителството средства , за да възложи проектиране и строителство на сградата. Техническото задание за проектирането ще бъде обсъдено с работна група от хора от селото. В центъра на селото има свободен терен, подходящ за целта.За изграждането на този ритуален дом в с.Зърнево правителството осигурява 960 000 лв., в т.ч. и ДДС.
Осигурените от правителството средства са много навременни, защото това ще позволи на Община Тервел да планира капиталовата си програма за 2021 година така, че да осигури в нея средства за благоустрояване на други села, сред които и най-голямото село в Общината – село Орляк. Общината ще разгледа най-важните приоритети на селата и на общинския център.
Капиталовата програма за 2021 г. се очертава да е на стойност най-малко 3 107 000 лв., като в сумата не се включват средствата по ОПОС за рекултивацията на депото. Община Тервел приключи преди повече от година и с проектите си за улици и водопроводи по ПРСР и тези инвестиции вече не се упоменават в капиталовите разходи.Не се включват и по-малките проекти, за които обичайно се кандидатства, нито пък обекти, финансирани със собствени приходи.
Ръководството на Община Тервел изказва своята признателност на Министър-председателя Бойко Борисов и на Правителството на България за оказаната подкрепа. За община като Тервел , която има малко собствени приходи и много населени места, помощта е безценна. Тя засяга голяма част от населението и дава възможност на общината да бъде по-полезна за голяма част от гражданите си.

Публикувано на 10 Dec 2020