Започва поетапно възстановяване на дейността на част от детските градини и детската ясла в Община Тервел

Предприети са действия за налагане на строг контрол и хигиенни мерки, съобразени с условията на извънредна епидемиологична обстановка. Температурата на всяко дете ще се мери с дистанционен термометър на входа на учебното заведение, където са поставени и диспенсъри с лицензиран дезинфектант. В случай на температура по-висока от 37,3 градуса или признаци на заболяване, детето няма да бъде допуснато в сградата. Осигурени са медицински специалисти на всяко едно заведение, които ще извършват сутрешния филтър. Персоналът на детските заведения е запознат с изискванията за безопасност, в това число носене на лични предпазни средства и дезинфекция на помещенията и площадките за игри. Осигурени са достатъчно количества маски и дезинфектанти, необходими за поддържане на хигиенните условия. Всички членове на домакинствата на децата са проверени в националната база данни за COVID-19 за присъствие в списъка на ефективно карантинирани лица в община Тервел. Предвижда се повече занимания на открито, при по-добри метеорологични условия, където са обособени специални детски кътове за игри на дистанция.Персоналът на детските градини започна работа в края на м.април и се справи с подготовката на дворовете на детските заведения.
По отношение на предстоящите държавни изпити за всички зрелостници през следващата седмица, директорите на училищата са предприели необходимите действия за нормалното им протичане.Учениците трябва да влизат задължително с лични предпазни средства, като на входа ще им бъде измервана температурата. Предвидено е разстоянието между чиновете и масите да бъде 1.5 метра.
Призоваваме всички жители на Община Тервел да подходят отговорно и да спазват правилата, наложени от здравния министър. Всички предприети мерки са с цел да се предпазят децата,родителите и персонала в учебните заведения от евентуални неприятни последствия след отварянето. През последните близо три месеца показахме, че можем да бъдем дисциплинирани и отговорни, нека не забравяме, че вирусът още го има и карантинираните лица на територията на общината към момента са над 130 души.Публикувано на 01 Jun 2020