ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

През м.май бяха асфалтирани улица „Девета“ в с.Божан и участък от улица „Първа“ в с.Градница.Основно ремонтирани и преасфалтирани са общо 3 400 кв. м. пътна настилка на двете улици. Средствата са осигурени от държавния бюджет.
Започна и ремонтът на трите паркинга , които обслужват общо осем жилищни блока в гр.Тервел.За блок 5 в кв.“Изгрев“ вече се полага първия пласт асфалт.Със съдействие от местното дружество по водоснабдяване, след като започнаха изкопните работи по основата, моментът бе използван, за да бъде подменено и старо сградно водопроводно отклонение на сградата.Ангажимент на живущите в трите входа на блока ще бъде да оформят бетоновите подходи към входовете на сградата.Площта на паркинга на бл.5 е 560 кв.м.
Работи се и по паркинга в центъра на града.Той обслужва гаражите и подходите към търговските обекти на четири жилищни блока, разположени на площад „Стария дъб“ (административен адрес на ул.‘Хан Аспарух“).Площта на този паркинг е 1 118 кв.м.
Най-съществен проблем се оказва третият паркинг, включен в обществената поръчка – този, между ул.“Александър Стамболийски“ и двора на общинския музей.Този паркинг е с площ 862 кв.м. и също обслужва гаражи и подходи към търговски обекти за три жилищни блока с административен адрес на ул.“Хан Аспарух“.За този обект, преди да се изпълни основният ремонт на асфалтовата настилка, трябва да се реши проблема с канализацията пред единия от блоковете. Тя е стара, ремонтирана неуспешно преди години и пропаднала. Общината трябва да осигури допълнителни средства, за да реши този проблем, преди да продължи с асфалтирането. По тази причина този паркинг ще бъде изпълнен последен. Средствата за ремонта на асфалтовата настилка на трите паркинга са осигурени с постановление на Министерски съвет.
Междувременно, беше направен текущ ремонт на пътя Безмер-Гуслар. С.Гуслар, през последните години стана предпочитано за животновъдите и сега в него работят три кравеферми от по 80-100 животни. В селото вече има и единадесет деца, които пътуват до училището и детската градина в с.Безмер. Няколко пчелари също са избрали с.Гуслар, за да разположат там пчелините си. По тази причина, както и поради това, че пътят Безмер-Гуслар бе единственият пътен участък в общината, който беше в изключително тежко състояние, беше възложено изкърпването на едното платно на пътя, което, към този момент, е достатъчно за осигуряване на проходимост на пътя за транспортни средства до селото – крайна точка за землището на Община Тервел.


Публикувано на 01 Jun 2020