ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНАТА ЗА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ НА ПЛОЩАД „СТАРИЯТ ДЪБ“

Държавен фонд ‚Земеделие“ одобри втори за тази година проект на Община Тервел. Той е за реновиране на вътрешната част на площад „Старият дъб“. Това е пространството, което се намира между края на новата настилка от гранитогрес, положена през 2018 г. и входовете на жилищните блокове „Албена“, „Боряна“, „Ралица“ и „Гергана“. Партерните етажи на четирите жилищни сгради са заети от търговски обекти.
Площта, която ще бъде реновирана е 1200 кв.м. Съществуващите плочи са отлепени и начупени в отделни участъци.Има оформени с декоративни бордюри градинки. В една от тези градинки е планирано да бъде монтиран паметника на Васил Левски, за който тече дарителска кампания за набиране на средства.Бордюрите са деформирани, на места с отчупени или разрушени части.Дължината им е 505 м., а площта на външната им повърхност – 101 кв.м.
Проектът предвижда да се демонтират старите плочи и бордюри и да се приберат в складовете на общината, след което да се изгребе 25 см. от старата основа и теренът да се подравни.Ще се положи нова трошенокаменна настилка, армиран бетон, пясъчна подложка и вибропресовани павета с размери 20/10/6 см.Бетоновите бордюри ще бъдат изградени на мястото на старите и ще бъдат облицовани с гнайсови плочи.
Стойността на проекта е 119 000 лв. с ДДС, а средствата се осигуряват от Стратегията на МИГ Тервел-Крушари и Министерство на финансите.
Целият паркинг зад същите четири жилищни блока ще бъде изцяло преасфалтиран със средства по ПМС през тази година. Така, с помощта на два проекта и без никакви разходвани средства от общинския бюджет, голяма площ от централната част на Тервел ще бъде реновирана за кратък период от време – надяваме се до края на 2020 г. , в случай, че съгласуването на тръжните процедури се извърши своевременно от Държавен Фонд “Земеделие“.

Публикувано на 27 Apr 2020