ОДОБРЕН Е ПРОЕКТЪТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В С.БЕЗМЕР

В края на миналата седмица Държавен фонд „Земеделие“ одобри проект на Община Тервел за изграждане на център за социални услуги в с.Безмер.Центърът ще бъде изграден чрез преустройство на сграда, която в миналото е била здравна служба на селото. Сградата има общо три етажа – сутеренен, първи и втори. Разгънатата застроена площ е 525 кв.м., а дворното място на новия център е 1400 кв.м.
В сутеренния етаж ще бъде устроен кухненския блок. В него ще се приготвя храна за възрастни хора от домашен социален патронаж , за децата в местното училище и за децата в детската градина. Проектът включва и доставка на нов автомобил за разнос на готовата храна.Кухненският блок ще има топла кухня с ново кухненско оборудване (печка, конвектомат, скара, фритюрник), множество подготвителни и складови помещения и стая за персонала.Оборудването включва още 11 броя различни хладилници и хладилни камери, миксер, електрическа резачка за колбаси, работни маси, шкафове, плотове, термокутии за разнос на готовата храна. На първия етаж ще има нов лекарски и нов зъболекарски кабинет, с чакалня, манипулационна и санитарен възел за пациенти, както и трапезария за възрастни хора.Вторият етаж е предвиден за занимания по интереси на деца и ученици .
По Програмата за развитие на селските райони, чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел-Крушари се осигуряват общо 321 600 лв. с ДДС за изграждане на центъра за социални услуги в с.Безмер. Те са предназначени за строителните работи (без тези за медицинския сектор), за закупуването на автомобила и за цялото оборудване и обзавеждане на кухненския блок. Стойността на строителството на медицинския сектор – 21 х.лв., трябва да бъде осигурено от общинския бюджет. Програмата за развитие на селските райони не финансира инвестиции в сферата на здравеопазването.
Общината разполага и с технически проект за изграждане на гараж в двора на центъра.При необходимост, и при наличие на финансова възможност, гаражът може да бъде изграден на следващ етап.
Центърът за социални услуги в село Безмер е петият такъв център в селата на общината. В периода 2014-2017 бяха изградени други четири центъра за социални услуги. Със средства по ПРСР 2007-2013 бяха създадени подобни центрове в селата Коларци и Нова Камена.Там също се приготвя храна за възрастни, деца и ученици, и то за няколко съседни села. Практиката е много добра за нашата община.Центровете допринасят за постигане на по-добри условия за възрастните и за учениците по селата, осигуряват и постоянни работни места. В с.Попгруево също бе изграден център за социални услуги със средства по ПРСР 2007-2013 , но в него не се приготвя храна. Със средства от общинския бюджет пък, в с.Зърнево заработи център за социални услуги чрез разширяване на кухненския блок на детската градина.
Храна от общинските центрове за социални услуги получават възрастни хора в селата Нова Камена, Кладенци, Каблешково, Коларци, Балик, Ангеларий, Зърнево , както и учениците от училищата в Коларци, Нова Камена, Каблешково и Зърнево и децата от детските градини в тези села.Центърът за социални услуги в с.Коларци е и база за практика на учениците от професионалната паралелка в училището в селото.
Училището в с.Безмер е единственото от седемте общински училища, в което не се предлага столово хранене.През последните две години, с финансиране от общинския бюджет и с помощта на училището, в него беше устроена трапезария - чрез ремонт на съществуващи помещения на бивша училищна работилница. След като центърът за социални услуги в с.Безмер заработи, деветдесетте ученика от с.Безмер също ще имат възможността да получават всеки ден топъл обяд в трапезарията на училището.
Предстои подписване на договора за финансиране между Община Тервел, ДФЗ и МИГ Тервел-Крушари. След това трябва да се обявят и възложат всички обществени поръчки за строителство и доставки и да започне изпълнението на обекта.


Публикувано на 21 Apr 2020